Templates by BIGtheme NET

Производи Алуминиумска и ПВЦ браварија

 

 
profil5 profil6 profil3 prozor

 

Палета на бои paleta

Докажан систем со длабочина на вградување 70 мм profil1

Системот Брилијант дизајн како докажан систем за прозорци и врати со топлинска изолација и голем избор на профили, веќе го има на располагање и како систем за подигачко лизгачки врати.
Независно дали се работи за стара или новоградба , системот воодушевува со флексибилните можности на примена.
Карактеристики:
•    Длабочина на вградување: 70 mm
•    Број на комори: 4 комори
•    Топлинска изоалација: Uf= 1,9 W/m²K
•    Термички поделен рам и алуминиумски праг
•    Звучна изолација до дебелина на стакла 44 mm
•    Заштита од кражба до класа на отпор (ENV 1627)
•    Заштита од провев/поројни дождови: до класа 4 (EN 12207/9A (EN 12208)


70 мм Систем со средишен дихтунг profil2

Покрај основниот систем Брилaнт-дизајн со преклопен дихтунг, достапен е и системот Брилант-дизајн со средишен дихтунг. Овој систем со средишен дихтунг е развиен како посебен систем со иста оптика. Кај Брилант дизајн со средишен дихтунг топлинската изолација е во преден план, така што со средишниот дихтунг уште повеќе се зголемуваат вредностите на изолација.
Карактеристики:
•    Длабочина на вградување: 70 mm (опционално 80 mm рам)/средишен дихтунг
•    Број на комори: 5 комори
•    Топлинска изолација:
Uf= 1,3 W/m²K (Брилант дизајн МД со стандардно армирање)
Uf= 1,1 W/m²K (Брилант дизајн МД плус со термички разделено армирање)
•    Звучна изолација до Rw,P = 45 dB (VDI 2719)
•    Заштита од кражба: до спречување на насилно влегување класа 3 (ENV 1627)
•    Заштита од провев/поројни дождови: до класа 4 (EN 12207) / E750 (EN 12208)


 

70 mm- систем за објекти profil3

Системот Еуро Дизајн 70 ги нуди најдобрите услови за објекти. Со докажаниот РЕХАУ стандарден квалитет Еуро Дизајн 70 е економичен систем. Многубројните форми, бои, декори, дизајнирани крила овозможуваат индивидуални обликувања на прозорецот.
Карактеристики:
•    Длабочина на вградување: 70 mm
•    Број на комори: 5 комори
•    Топлинска изолација:
Uf = 1,3 W/m²K (Еуро Дизајн 70 со стандардно армирање)
Uf = 1,2 W/m²K (Еуро Дизајн 70 плус со термички разделено армирање)
•    Звучна изолација до Rw,P= 45 dB
•    Заштита од кражба: до класа на отпор 2 (ENV 1627)
•    Пропустливост на воздух: Класа 4 според EN 12207
•    Заштита од поројни дождови: до класа 9A според EN 12208


 

86 mm-економичен систем за одлична топлинска изолација profil10

Големата длабочина на вградување на овој систем од 86 mm овозможува примена на трослојно застаклување од сите високоефикасни изолациони стакла. Дополнително повеќекоморната техника го користи воздухот како медиум за изолација. Многубројните форми, бои, декори, дизајнирани крила овозможуваат индивидуални обликувања на прозорецот.
Карактеристики
•    Длабочина на вградување: 86 mm / преклопен дихтунг
•    Број на комори: 6 комори
•    Топлинска изолација: Uf до 1,1 W/m²K
•    Звучна изолација до Rw,P= 46 dB
•    Заштита од кражба: до класа на отпор 3
•    Пропустливост на воздух: 4 (EN 12207)
•    Заштита од поројни дождови: 9A (EN 12208)


 

profil4 ГЕНЕО е енергетски најдобриот прозорски профил кој моментално го има на пазарот со длабочина на вградување 86 mm.
Она што го прави посебен е високотехнолошкиот материјал РАУ - ФИПРО. Тоа е материјал со влакнесто мрежно врзување кој што овозможува голема стабилност на профилот. Во 90 % од примените веќе не се потребни челични армирања како кај другите прозорски профили. На тој начин со ГЕНЕО се добиваат најдобри вредности на топлинска изолација, бидејќи топлинските мостови кои што се создаваат при примена на челик отпаѓаат. Исто така со ГЕНЕО се веќе повеќе од исполнети критериумите кои ги поставува правилникот за заштеда на електрична енергија (EnEV) . Истовремено овој систем нуди оптимални предуслови за дизајн и комфор – без притоа да има компромиси за топлинската изолација.
Карактеристики:
•    Длабочина на вградување: 86 mm / средишен дихтунг
•    Број на комори: 6 комори
•    Топлинска изолација: Uf = до 0,86 W/m²K
•    Заштеда на енергија: до 76% *
•    Материјал: материјал со влакнесто мрежно врзување РАУ-ФИПРО®, коекструдиран надворешен слој од високо квалитетен profil7 РАУ-ПВЦ за најдобар квалитет на површините
•    Звучна изолација: без челично армирање до Rw,P = 47 dB (со застаклување Rw = 50 dB)
•    Заштита од провалување: до класа на отпор 3, до класа на отпор 2 без челик
•    Пропустливост на воздух: 4 (EN 12207)
•    Заштита од поројни дождови: 9A (EN 12208)

 

*Намалување на енергетските загуби на прозорецот со замена на стариот дрвен / пластичен прозорец од 80 те години (Uf = 1,9, Ug = 3,0) со прозорци од ГЕНЕО профили (Uf = 0,86, Ug = 0,5, големина на прозорец 123 x 148 cm)

 

 


 

 Разновиден декор – едноставно одржување, долговечност и индивидуалност profil8

Идеално дополнување на сите прозорски системи се нашите подпрозорски даски кои се лесни за одржување. Подпрозорската даска наоѓа примена како во новогрдаба така и во објекти кои подлежат на реновирање.
Подпрозорската даска ги спојува во едно разновидниот декор и лесното одржување, за секој стил на уредување. Со различните димензии од 100 до 650 mm може да се примени во скоро сите ситуации на монтажа.
Карактеристики:
•    Расположиви димензии: 100 mm - 650 mm
•    Ширина: 40 mm
•    Дебелична на површината: 20 mm
•    Макс.должини на монтажа до 3 m
•    Постојаност на температура: -30 °C до +60 °C
•    Одлична изолација
•    Тешко запаливо
•    Површински слој: постојан на огреботини,влијанија од светлина


 

Системи на ролетни за стара и новоградба profil9

Реновирање на стари градби или новоградба, Комфорт Дизајн плус ги исполнува критериумите за заштита од сонце, насилно влегување, од светлина и инсекти. Трите големини на кутии за ролетни 155 mm, 195 mm и 195 mm се подобни за реновирање на стари градби како резултат на компактната монтажа, додека кутијата со големина од 245 mm се применува за поголеми елементи за прозорци и врати во новоградба.
Карактеристики:
•    Компатибилен со прозорските системи кои ги има на пазарот од дрво, пластика и алуминиум
•    Димензиониран за длабочина на рам 58 - 90 mm
•    Топлинска изолација: U < 0,85 W/m²K
•    Звучна изолација до Rw,P= 42 dB
•    Големини на кутии 155, 195, 195 универзални и 245 mm
•    Висини на елементи до 1,5 m кај големина на кутија 155 mm
•    Висини на елементи до 2,7 m кај големина на кутија 195, 195 универзални и 245 mm roletna
•    Големини на кутии 195 универзални и 245 по избор со капак за ревизија кој се отвара надоле а со тоа и можност за полесно чистење
•    Опремување по избор со примена на гуртни, курбли или електромотори.